Velkommen til MartinCrossen

Onsdag 27. Mars 2019


Viktig informasjon til alle deltakere: Info brev for 2019

Viktig info om bruk av brikker

Vi benytter EQ Timing tidtagersystem. Klassene 11 år og eldre skal bruke egne brikker. Brikkenummer må oppgis i påmeldingen. De som eventuelt ikke har egne brikker kan leie i sekretariatet for: Kr. 100,- pr. renndag for junior og senior. Kr. 50,- pr. renndag for 11-16 år.

Løpere opp til og med 10 års klassen må leie brikke (25,-)

Startrekkefølge

Vi vil komme tilbake til eksakte distanser etter at løypa er endelig. Foreløpige distanser er som under:

Individuell start i alle årsklasser. Første start klokken 17:30

Påmeldinger

Påmelding via minIdrett.no. Påmeldingsfrist er 24. mars. VI HAR MAKSIMALT 750 PLASSER.Vi tillater oss å stenge påmeldingen ved for mange påmeldte. Klikk her for å melde deg på.

Etteranmeldinger

Etteranmelding vil ikke være mulig. Arrangementet er fulltegnet.

Startkontingent

8 - 16 år: kr. 100,
Junior: kr. 115,

Faktura sendes ut til alle klubber i etterkant. Faktura beregnes etter antall påmeldte i klubbene. Ansvarlig person med adresse og telefonnummer må oppgis ved henting av startnummer.

Premiering

Full premiering til alle ved målgang. Egen premieutdeling til de tre beste etter klagefristens utløp.

Klassene 10 år og yngre rangeres ikke. Ikke-rangerte resultatlister med tider blir hengt opp på stadion. Tider vil ikke bli offentliggjort på martincrossen.no, roail.no eller i andre media. Dette er i Ihht NSF’s Barne- idrettsbestemmelser.

Temperatur – avlysning av renn

Rennet avlyses hvis temperaturen er lavere enn: minus 15°C for klassene 16 år og yngre minus 18°C for junior og senior (minus 15°C ved distanser > 15 km)

Iht NSF’s rennreglement §214.2.4.2 forbeholder vi oss retten til å beholde 100% av startkontingenten ved avlysning på renndagen (forstås også med kvelden og natten før) pga av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen «force majeure».

Iht §214.2.4 forbeholder vi oss retten til å beholde inntil 50% av startkontingenten ved avlysning av renn før renndagen til dekning av utgifter.

Parkering

Vi har begrenset med parkering og henstiller til samkjøring. Parkering betales med Vipps

Kontakt

Er det noe du lurer på, send mail til langrenn@roa.com eller kontakt klubbsekretær Cecilie Steensen, Tlf 22 50 31 55 (kl 09.00-16.00)

Hjertelig velkommen til MartinCrossen!